Hướng dẫn nạp thẻ và các mốc nạp thẻ

LƯU Ý:

- Trong trường hợp nạp chuyển khoản, hoặc lỗi nạp vui lòng liên hệ Fanpage Kiếm Thế Hai hoặc Hotline sau khi chuyển khoản thành công và kèm theo thông tin đã chuyển khoản.

Tỷ Lệ Nạp Thẻ Các Mệnh Giá

MỆNH GIÁ NHẬN ĐỒNG CHUYỂN KHOẢN 20%
VÍ ĐIỆN TỬ MOMO Nhận đồng NPC Cổ Phong Hà
50.000 VNĐ 60 vạn Đồng
100.000 VNĐ 120 vạn Đồng
200.000 VNĐ 240 vạn Đồng
500.000 VNĐ 600 vạn Đồng
1.000.000 VNĐ 1200 vạn Đồng

Quà tích lũy nạp thẻ

Tích lũy Phần thưởng
50 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Thành Viên Thân Thiết
 • 1 Mã bài Đích Lô (Tốc độ di chuyển 70%)

100 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (3)
300 vạn Đồng
 • 1 Túi 24 ô
500 vạn Đồng
 • 1 Túi 24 ô
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (4)
1.000 vạn Đồng
 • 1 Xích Thố (Tốc độ di chuyển 90%)
2.000 vạn Đồng
 • 1 Mặt Nạ Tài Phú Ngất Trời (+1000 Tài Phú)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Đồng

5.000 vạn Đồng
 • 1 Mã bài Phiên Vũ (Tốc độ di chuyển 100%)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạc
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa Trang Bị

10.000 vạn Đồng
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Vàng
 • Luyện nhanh mật tịch nhanh ở Lễ Quan

15.000 vạn Đồng
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạch Kim
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa Trang Bị
 • 1 Mã bài Phiên Vũ (Kháng tất cả +30)

25.000 vạn Đồng
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương
 • 1 Mã bài Phiên Vũ (Kháng tất cả +60, 216 điểm Tài Phú)

35.000 vạn Đồng
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 2
 • Đặc quyền gia hạn Phi Phong (30 Ngày) trở thành Vĩnh Viễn
  • Mang Phi Phong (30 ngày) tới gặp NPC Tiền Trang để gia hạn thành Phi Phong Kim Cương I (Vĩnh viễn)
  • Áp dụng cho tất cả các loại phi phong từ Cấp 1 (Siêu Phàm) đến Cấp 10 (Vô Song).
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa Trang Bị

50.000 vạn Đồng
 • 1 Mã bài Phiên Vũ (Yêu cầu cấp độ 80,Tài phú +4.320 điểm, Kháng tất cả +60)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Kim Cương 3
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa Trang Bị

80.000 vạn Đồng
 • 1 Mã bài Ức Vân (Yêu cầu cấp độ 90,Tài phú +8.640 điểm, Kháng tất cả +90)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Kim Cương 4
 • Mở khóa mã bài mốc 1000-25.000 Đồng
 • 1 Bổ tu lệnh