Tin tức giang hồ

Lịch Trình Mở Cấp Bạch Long Kiếm

(13/11/2020)

 • Khi mở server giới hạn cấp sẽ là 69
 • Ngày mở cấp chỉ mang tính chất tham khảo, nếu việc cày cấp diễn ra nhanh hơn BQT sẽ thông báo lại thời gian mở cấp và boss hoàng kim
Nội dung Thời gian & Ghi chú
Mở cấp 69
 • Thời gian: Từ 10h00 Ngày 15/11/2020
 • Tính năng mở thêm:
  • Bạch Hổ Đường, Tống Kim, Bao Vạn Đồng, Săn Hải Tặc, Thi Đấu Môn Phái
Mở cấp 79
 • Thời gian: 20h00 Ngày 16/11/2020
 • Tính năng mở thêm:
  • Bạch Hổ Đường, Tống Kim, Bao Vạn Đồng, Săn Hải Tặc, Thi Đấu Môn Phái
  • Mở Võ Lâm Cao Thủ 75
Mở cấp 89
 • Thời gian: 20h00 Ngày 17/11/2020
 • Tính năng mở thêm:
  • Tiêu Dao Cốc
  • Tranh Đoạt Lãnh Thổ mở vào Ngày 21/11/2020
Mở cấp 99
 • Thời gian: 20h00 Ngày 23/11/2020
 • Tính năng mở thêm:
  • Quà mở cấp 99 trong Túi Tân Thủ
  • Quân Doanh
  • Mở Tam Tu môn phái (Mỗi người chơi có thể chơi 3 phái)
  • Mở Võ Lâm Cao Thủ 95
Mở cấp 109
 • Thời gian: 20h00 Ngày 30/11/2020
 • Tính năng mở thêm:
  • Quà mở cấp 109 trong Túi Tân Thủ
  • Bạn Đồng Hành (Có thể dùng Thiệp Lụa Cấp 1 và Thiệp Bạc 2)
  • Tần Lăng (Tần Thủy Hoàng chỉ xuất hiện 1 BOSS trên Tầng 5 vào lúc 15h35 và 22h35)
  • Vũ khí Cấp 10 cường hóa +16 không cần phải luyện hóa
  • Nâng cấp phần thưởng toàn bộ các hoạt động như Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Tiêu Dao Cốc, Quân Doanh, Bao Vạn Đồng
Mở cấp 119
 • Thời gian: Xác định khi có người đạt cấp 109
 • Tính năng mở thêm:
  • Quà mở cấp 119 trong Túi Tân Thủ
  • Kỹ năng Môn Phái Cấp 110, Luyện hóa Vũ Khí Tần Lăng Thanh Đồng (Cấp 1)
  • Mở Tứ Tu môn phái (Mỗi người chơi có thể chơi 4 phái)
  • BOSS Dã Thú Hung Hãn - Hỏa Kỳ Lân
Mở cấp 129
 • Thời gian: Xác định khi có người đạt cấp 119
 • Tính năng mở thêm:
  • Quà mở cấp 129 trong Túi Tân Thủ
  • Kỹ năng Môn Phái Cấp 120
  • Cửa tiệm Tiểu Du Long Danh Vọng
  • Mở trang bị Đồng Hành
  • BOSS Lâm Kỳ Lân xuất hiện 19h00 Thứ 2 Hàng Tuần - Hạ gục nhận 1 trang bị Bạch Ngân KHÔNG KHÓA
VNG
KingSoft